Γεώργιος Κουτρομάνος

Αρχική

image
image

Επίκουρος Καθηγητής

Ο Γεώργιος Ι. Κουτρομάνος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» (ΦΕΚ Γ 783/13-07-2018).

Το πρόσφατο συγγραφικό και ερευνητικό του έργο έχει σχέση με τις σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ειδικότερα με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και το STEM, τα ψηφιακά παιχνίδια, την κινητή μάθηση, τα παιχνίδια και τα βιβλία επαυξημένης πραγματικότητας και τις φορετές τεχνολογίες (π.χ. έξυπνα γυαλιά). Είναι μέλος επιστημονικών σωματείων για τη χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Association of Information Technology for Teacher Education του Ηνωμένου Βασιλείου) και κριτής εργασιών σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συνέδρια.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση
  • Φορετές τεχνολογίες στην εκπαίδευση
  • Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια
  • Επίδραση των ΤΠΕ στη μάθηση
  • Μοντέλα Αποδοχής της Τεχνολογίας
  • Εκπαιδευτικό λογισμικό
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογών για κινητές συσκευές