Γεώργιος Κουτρομάνος

TECH-EDU 2020, the 2nd International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education. TECH-EDU 2020 will take place in December 2-4, online

Περισσότερα σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να δείτε εδώ.